Politica de management al calității în cadrul Germania24

Qualitätsmanagementpolitik bei Germania24

Germania24 a introdus o politică a calității care este în concordanță cu scopul companiei. Acest scop este de a le permite persoanelor în vârstă care au nevoie de îngrijire să îmbătrânească cu demnitate în propriul domiciliu, cu ajutorul unor îngrijitori dedicați și aleși conform unor standarde superioare de calitate și profesionalism.

Germania24 hat eine Qualitätspolitik eingeführt, die im Einklang mit dem Unternehmenszweck steht. Ziel ist es, älteren pflegebedürftigen Menschen ein Altern in Würde in ihrem eigenen Zuhause zu ermöglichen, und zwar mit Hilfe von engagierten Pflegekräften, die nach hohen Qualitäts- und Professionalitätsstandards ausgewählt werden.

Principii care fundamentează standardul de calitate al Germania24

Orientarea către client

Ne angajăm să înțelegem nevoile și cerințele individuale ale tuturor părților și să le îndeplinim cât mai bine posibil.

Leadership

Conducerea se angajează să asigure eficacitatea și dezvoltarea continuă a sistemului de management al calității. De asemenea, se transmit personalului valorile care modelează acțiunile zilnice, strategia corporativă, obiectivele și măsurile de realizare a acestora. Astfel, se consolidează această politică de calitate.

Angajamentul angajaților

Acordăm o mare importanță unui mediu de lucru plăcut și familiar. Considerăm că angajații noștri sunt co-creatori și co-lideri și îi implicăm în planificarea și punerea în aplicare a măsurilor de calitate. Promovăm un climat organizațional în care sugestiile de îmbunătățire pot fi comunicate în mod deschis.

Gândire orientată spre proces

Înțelegem cum să privim activitățile individuale ale organizației noastre în mod holistic, ca pe un proces coerent. Reacționăm în mod flexibil la cerințele clienților și ne optimizăm performanța.

Îmbunătățire continuă

Încă de la înființarea companiei, conducerea s-a străduit întotdeauna să îmbunătățească continuu toate domeniile companiei. Obiectivele sunt formulate, sunt adaptate în mod constant la cerințele clienților și se măsoară îndeplinirea lor.

Decizii ancorate în realitate

Deciziile sunt luate pe baza cunoștințelor experiențiale ale conducerii și ale personalului și sunt completate de fapte, cifre și date.

Managementul relațiilor

Menținem contactul frecvent și personal cu partenerii noștri și instituții publice relevante. Ne străduim să stabilim relații de afaceri de succes pe termen lung care să genereze valoare adăugată pentru fiecare parte.

Angajament

Politica de calitate a Germania24 include, de asemenea, îndeplinirea cerințelor tuturor părților interesate și a responsabilităților sociale și juridice.

Grundsätze für den Qualitätsstandard von Germania24

Kundenorientierung

Wir verpflichten uns die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen aller Parteien zu verstehen und diese bestmöglich zu erfüllen.

Führung

Die Geschäftsführung verpflichtet sich, die Wirksamkeit und Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems sicherzustellen. Sie vermittelt die Unternehmensstrategie, die Ziele und die Maßnahmen zu deren Erreichung an die Mitarbeiter. Die Werte die das tägliche Handeln und diese Qualitätspolitik prägen, werden an die Mitarbeiter weitergegeben.

Engagement von Mitarbeitern

Wir legen großen Wert auf eine angenehme und familiäre Arbeitsumgebung. Wir sehen unsere Mitarbeiter als Mitdenker und -lenker und beziehen sie in die Planung und Durchführung von Qualitätsmaßnahmen mit ein. Wir fördern ein Organisationsklima, in dem Verbesserungsvorschläge offen kommuniziert werden können.

Prozessorientiertes Denken

Wir verstehen es, die einzelnen Tätigkeiten unserer Organisation ganzheitlich als zusammenhängenden Prozess zu betrachten. Auf Kundenanforderungen reagieren wir flexibel und optimieren unsere Leistung.

Verbesserung

Die Geschäftsführung hat seit der Gründung des Unternehmens stets das Bestreben alle Unternehmensbereiche kontinuierlich zu verbessern. Ziele werden formuliert, ständig an die Kundenanforderungen angepasst und die Zielerreichung gemessen.

Faktengestützte Entscheidungsfindung

Entscheidungen werden auf Basis des Erfahrungswissens der Geschäftsführung und der Mitarbeiter getroffen und durch Zahlen, Daten und Fakten ergänzt.

Beziehungsmanagement

Wir pflegen häufige und persönliche Kontakte zu unseren Partnern und den relevanten öffentlichen Einrichtungen. Wir bemühen uns um den Aufbau erfolgreicher langfristiger Geschäftsbeziehungen, die für beide Seiten einen Mehrwert schaffen.

Verpflichtung

Die Qualitätspolitik der Germania24 umfasst auch die Erfüllung der Anforderungen aller interessierten Parteien und der sozialen und gesetzlichen Verantwortlichkeiten.

Conducerea companiei se angajează

Das Management des Unternehmens ist verpflichtet